กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีรพงศ์ อุดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 094-9950539
อีเมล์ : atomudom@gmail.com