รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
174 ม.5   ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เบอร์โทรศัพท์ 039480144 เบอร์แฟกส์ -
Email : ratpattanasamakkee@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :